octubre 26, 2018

Yokoi Kenji Tour Colombia 2018 – Pasto

Boletos desde: $49.500
noviembre 2, 2018

Yokoi Kenji Tour Colombia 2018 – Pereira

Boletos desde: $49.500
noviembre 3, 2018

Yokoi Kenji Tour Colombia 2018 – Armenia

Boletos desde: $49.500
noviembre 28, 2018

Yokoi Kenji Tour Colombia 2018 – Bucaramanga

Boletos desde: $49.500